lördag, mars 11, 2017

20 miljoner svältande

Noterar att FN varnar för omfattande svält, närmare bestäm 20 miljoner riskerar att drabbas. Innan jag ger mig in på cynismer så vill jag tipsa om att World Food Programme är ett effektivt sätt att hjälpa till.

Jag har tagit en titt på Sveriges statsbudget för 2017. Det internationalla biståndet ligger på 35 miljarder SEK. Budgeten för migration och nyanlända invandrares etablering ligger på nästan 65 miljarder SEK. Dessutom har man allokerat 7 miljarder i extra bidrag till kommunerna för flyktinghantering, samt drygt 6 miljarder till nystartsjobb som delvis riktas till nyanlända. Det är med andra ord ungefär dubbelt så mycket av budgeten som går till flyktingar som anlänt till Sverige jämfört med det internationalla biståndet. Utslaget på 20 miljoner personer skulle budgeten för de nyanlända ge ungefär tio kronor om dagen, vilket är tillräckligt för att undvika svält.
Nu är det naturligtvis inte så enkelt att förhindra svälten, i vissa krigsområden som Sydsudan är det svårt att få fram hjälp oavsett om pengarna finns.
Men att ta resurser från biståndet för att lägga på flyktingmottagande i Sverige är väldigt ineffektivt ur ett humanitärt perspektiv, den slutsatsen är enkel att dra.